Περί Λήμνου

Η Λήμνος είναι το όγδοο μεγαλύτερο νησί της Ελλάδας

Γεωμορφολογικά Στοιχεία

Το σχήμα του νησιού είναι ακανόνιστο τετράπλευρο, με πολυσχιδείς ακτές, οι οποίες παρουσιάζουν δύο μεγάλες εγκολπώσεις - μία στα βόρεια και μία στα νότια. Τον κόλπο του Μπουρνιά και τον κόλπο του Μούδρου αντίστοιχα. Τα τοπία της Λήμνου χαρακτηρίζονται από τις απαλές γραμμές των λόφων και από τις εκτεταμένες πεδινές εκτάσεις. Απουσιάζουν οι εντάσεις των ορεινών όγκων. Διαθέτει, λόγω της γεωμορφολογίας της, το μεγαλύτερο στην Περιφέρεια αλλά και μεταξύ των νησιών του Αιγαίου ποσοστό πεδινών εκτάσεων. Επιφανειακά νερά δεν υπάρχουν και οι θαλάσσιες περιοχές χαρακτηρίζονται από τα μικρά βάθη στα ανατολικά και την καλή κατάσταση των οικοσυστημάτων με την εκτεταμένη παρουσία των λιβαδιών της Posidonia oceanica. (....)

Γεωμορφολογικά Στοιχεία