Ο Κεχαγιάς και η Μάντρα

Λημνιακές ιστορίες στο χώρο και το χρόνο