Ενημερωτικά Δελτία

Νέα & Άρθρα

Διαχείριση των παραλιών - Ευθύνες και υποχρεώσεις

Η Ανεμόεσσα αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραλιών για τη φυσιογνωμία και την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της Λήμνου, απευθύνθηκε ήδη από τον Φεβρουάριο με επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς επισημαίνοντας την ανάγκη έγκαιρης διαχείρισης των παραλιών και αναδεικνύοντας τρία μείζονα ζητήματα.;

Η Ανεμόεσσα αναγνωρίζοντας τη σημασία των παραλιών για τη φυσιογνωμία και την προστασία του θαλάσσιου πλούτου της Λήμνου, απευθύνθηκε ήδη από τον Φεβρουάριο με επιστολή προς όλους τους αρμόδιους φορείς επισημαίνοντας την ανάγκη έγκαιρης διαχείρισης των παραλιών και αναδεικνύοντας τρία μείζονα ζητήματα.;
1. Το θέμα της ρύπανσης
2. Το θέμα της προστασίας των σημαντικών υγροτόπων
3. Το θέμα της διαφύλαξης των παραλιών από την ανεξέλεγκτη εμπορική αξιοποίηση
Δυστυχώς, οι σημερινές εικόνες, στην αρχή του καλοκαιριού, μιλούν από μόνες τους και αποτελούν πραγματική προσβολή και απειλή για το μέλλον της Λήμνου

Διαχείριση των παραλιών - Ευθύνες και υποχρεώσεις