Ενημερωτικά Δελτία

Νέα & Άρθρα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥΣ

Επικοινωνούμε μαζί σας σε μία προεκλογική περίοδο - ορόσημο για την αναδιοργάνωση και χειραφέτηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, συνδεδεμένη με μία εποχή μεγάλης δοκιμασίας για την κοινωνία και την οικονομία της χώρας και του νησιού μας.