Ενημερωτικά Δελτία

Νέα & Άρθρα

Έργα ανάπλασης στο Λιμάνι της Μύρινας

Προτάσεις για τη βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής

Το λιμάνι της Μύρινας αποτελεί αναμφίβολα τη καρδιά της επιχειρηματικής ζωής του νησιού και έναν εν δυνάμει χώρο αναψυχής και εστίασης. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι οι υλοποιούμενες εργασίες ανάπλασης –μετά και τη μεταφορά της οχλούσας κίνησης των πλοίων στη περιοχή της νέας προβλήτας– λόγω του σημαντικού δημόσιου χαρακτήρα τους αλλά και της χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συγκεντρώνουν την προσοχή κάθε ενεργού πολίτη.

Το λιμάνι της Μύρινας αποτελεί αναμφίβολα τη καρδιά της επιχειρηματικής ζωής του νησιού και έναν εν δυνάμει χώρο αναψυχής και εστίασης. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι οι υλοποιούμενες εργασίες ανάπλασης –μετά και τη μεταφορά της οχλούσας κίνησης των πλοίων στη περιοχή της νέας προβλήτας– λόγω του σημαντικού δημόσιου χαρακτήρα τους αλλά και της χρηματοδότησης τους από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, συγκεντρώνουν την προσοχή κάθε ενεργού πολίτη.


Είναι λοιπόν εύλογο το ενδιαφέρον της ‘Ανεμόεσσας’ για τις σε εξέλιξη διαμορφώσεις στο λιμάνι. Ένα ενδιαφέρον που συνδέεται αφενός με την ανάγκη να αποδοθεί στη καθημερινή ζωή του πολίτη ένας ποιοτικός χώρος εκτόνωσης και συνάθροισης, αλλά και αφετέρου με την κοινή πλέον απαίτηση δημιουργίας περισσότερων χώρων πρασίνου στη Μύρινα, καθώς αυτοί θα προσδώσουν ιδιαίτερη αξία –περιβαλλοντική και αισθητική– στη πόλη.
Τα υπό εκτέλεση έργα, πέρα από τις λειτουργικές ανάγκες που καλούνται να καλύψουν, μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αναβάθμιση της καθημερινότητας των Λημνίων και της εικόνας της πόλης, δίδοντας έτσι ώθηση στην οικονομία και στον τουρισμό.
Οι προτάσεις μας που ακολουθούν είναι συγκεκριμένες, περιορισμένης έκτασης και εφικτές. Επικεντρώνονται στην ανάγκη το λιμάνι να πρασινίσει, να γίνει πιο φιλικό και φιλόξενο, με καλύτερο μικροκλίμα δηλαδή με λιγότερο σκληρές επιφάνειες και με λιγότερα αυτοκίνητα. Εξειδικεύονται δε στις εξής επιμέρους ενέργειες:
Τη μεγιστοποίηση των χώρων πρασίνου μεταξύ δρόμου και προκυμαίας, καταργώντας τον προβλεπόμενο σήμερα μικρό χώρο στάθμευσης που είναι αρκετός για να ρυπάνει οπτικά και να αποκόψει την άμεση επαφή της πόλης και της περιοχής των καφενείων με τη θάλασσα. Ο χώρος πρασίνου θα πρέπει να προβλεφθεί με μεγάλα δένδρα και όχι θάμνους που θα απέκοπταν τη θέα προς τα σκάφη και τη θάλασσα.

Την πυκνή φύτευση δένδρων της τοπικής χλωρίδας (ακακίες, μουριές, τζιτζιφιές, αλλά και πλατάνια), στον μεγάλο πλακόστρωτο χώρο της πλατείας των εστιατορίων, τόσο για τη δημιουργία πυκνής σκιάς στο χώρο των καθισμάτων και τη βελτίωση του μικροκλίματος όσο και για τη δραστική αισθητική αναβάθμιση του χώρου. Είναι σαφές ότι δεν χρειάζεται να καταργηθεί το πλακόστρωτο αλλά να δημιουργηθούν ικανού μεγέθους (1,20 x 1,20, ή 1,50 x 1,50 ) χωμάτινες επιφάνειες, στις οποίες σκόπιμο είναι να ενσωματωθεί αυτόματο πότισμα και μάλιστα υπόγειο για την εξοικονόμηση νερού.

Την αποφυγή των ακαλαίσθητων στεγάστρων, που καθώς αλλάζει το κλίμα δεν προσφέρουν πλέον καμία πρακτικότητα, αλλά αντίθετα εγκλωβίζουν και αναιρούν τον φυσικό δροσισμό, σε μία ζεστή περιοχή της πόλης, με το Κάστρο πίσω της.

Την αποφυγή της φύτευσης δένδρων σε γλάστρες αλλά και της φύτευσης φοινικόδεντρων καθώς είναι ξένα με το τόπο και δεν προσφέρουν σκίαση.

Την ενίσχυση του χαρακτήρα αναψυχής του λιμανιού, ώστε να γίνει ελκυστικό και λειτουργικό για σκάφη αναψυχής, τα οποία θα προσδώσουν κίνηση και θα αποτελέσουν μια ομαλή και όμορφη συνέχεια με το ιστορικό λιμανάκι,

Την αποκατάσταση του παλιού κρηπιδότοιχου του λιμανιού –στα σημεία όπου απαιτείται– ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον καθιζήσεις στα σημεία των σημερινών παρεμβάσεων.

Τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου στάθμευσης στην απόληξη του λιμανιού, στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου, καθώς τα αυτοκίνητα αποτελούν στοιχείο έντονης ρύπανσης και αντανακλούν θερμότητα που επιβαρύνει το μικροκλίμα του χώρου.

Τη μείωση του αριθμού των φωτιστικών ιστών (ανά 20 ή 30 μέτρα, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς και όχι ανά 10) και αντικατάσταση του ψυχρού χρώματος των λαμπτήρων ώστε να είναι πιο φιλικό και ευχάριστο στη θέαση

Καθώς τα υλοποιούμενα έργα μπορούν να γίνουν υπόδειγμα παρέμβασης, ελπίζουμε οι πιο πάνω προτάσεις μας να μελετηθούν με προσοχή από τη ΤΥΔΚ και να λειτουργήσουν εποικοδομητικά, προς όφελος του τελικού αποτελέσματος, Ένα αποτέλεσμα που δεν θα είναι –μετά την ολοκλήρωση των έργων– εύκολα πλέον αναστρέψιμο αλλά αντίθετα καθοριστικό για τη ζωή των πολιτών.

Ελπίζουμε η πόλη μας, μικρή και γραφική, να ξαναγίνει ανθρώπινη και ελκυστική, μέσα σε ένα σύγχρονο, φιλικόκαι πολιτισμένο περιβάλλον.

 

Η Πρόεδρος Η Γενική Γραμματεύς

Φ. Ετμεκτζόγλου Ήβη Νανοπούλου

Έργα ανάπλασης στο Λιμάνι της Μύρινας