ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου ΛΗΜΝΟΥ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Κάθε κίνηση στον τομέα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ) θα πρέπει να υλοποιείται με κατάλληλο και προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να μεγιστοποιεί τις ωφέλειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή η εφαρμογή ενός προγράμματος προώθησης των ΑΠΕ με ελλιπή έλεγχο και κατακερματισμένο σχεδιασμό ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε απαξίωση των ΑΠΕ από την κοινή γνώμη» WWF Ελλάς, 2010
Μέσα από μία ανάλογη οπτική, η παρακάτω μελέτη της Ανεμόεσσας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Λήμνο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό για το πως μπορεί μια κατ’ αρχήν θετική προοπτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του τόπου, να κινδυνεύει να εκτραπεί, εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη θέματα περιβαλλοντικά, προστασίας τοπίου και αναπτυξιακά που συνδέονται τόσο με τον τουρισμό όσο και με τη γεωργία, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού.

Για τον λόγο αυτόν, η πρότασή μας θεωρεί αναγκαίο το ταχύτερο να ανασταλεί κάθε αδειοδότηση για εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων, ασχέτως μεγέθους, προτού:
• εκπονηθεί μία Ειδική Χωροταξική Μελέτη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί της Λήμνου, η οποία και θα προσδιορίσει τις ζώνες υποδοχής κάθε μορφής πάρκου υποδοχής ΑΠΕ, ενώ παράλληλα,
• ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις ΑΠΕ στο νησί, ώστε να κατανοηθούν και αξιολογηθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για κάθε επιμέρους μορφή ενέργειας.

Η Ανεμόεσσα, με την υποστήριξη και άλλων ΜΚΟ και ειδικών επιστημόνων, είναι πρόθυμη να συμβάλει με τις δυνάμεις σε κάθε σχετική πρωτοβουλία της Διοίκησης, κεντρικής ή αποκεντρωμένης.


ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ

Με εξαιρετικό ενδιαφέρον και μεγάλη ανησυχία ενημερωθήκαμε για την αίτηση-καταγγελία που υπέβαλλαν ...

/

Προσφατα Νεα & ειδησεις του Ομιλου

We have worked on some Awesome Projects that are worth... change from BcmAdmin