ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΛΕΣΒΟΥ                  Μυτιλήνη 28/04/1014

                                                                          Αρ. Πρωτ.: 1275

Διεύθυνση     : Κτίριο Τελωνίου          

ΤΚ                : 811 00 Μυτιλήνη                      

Πληροφοριες : Μ. Χιώτη                                                        

Fax                 : 2251040750

ΠΡΟΣ: Όμιλο προστασίας περιβάλλοντος &

                       αρχιτεκτονικης κληρονομιας Λήμνου

                         « ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ».

                         Τ.Θ. 103

                         814 00 Μύρινα Λήμνου

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε αίτησή σας

ΣΧΕΤ. : Η από 11-4-2014 αιτησή σας.

         Σε απάντηση της σχετικής αίτησης σας γνωρίζουμε ότι εντός των ετών 2013 και 2014 (μέχρι σήμερα) δεν έχει περιέλθει στην Υπηρεσία μας καταγγελία από τον Όμιλο «ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ».

    Η  Προϊσταμένη
ΕΛΕΝΗ ΜΗΤΡΙΤΣΑ
ΠΕ/ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΩΝ                                                                                          


 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ