Κατεπείγον - Έργα στο Ενετικό Κάστρο της Λήμνου

Στο Ενετικό Κάστρο της Μύρινας Λήμνου υλοποιούνται σήμερα εργασίες «Βελτίωσης Προσβάσεων» που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου 2007 - 2013, με Φορέα Υλοποίησης τη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων της τότε Γενική Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
Ο Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Ανεμόεσσα της νήσου, μετά από επίσκεψη στο χώρο εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον τρόπο εκτέλεσης των παρεμβάσεων. Ειδικότερα οι ανησυχίες αφορούν στην έκταση που έχουν λάβει οι εργασίες αποξηλώσεων σε σχέση με το υπάρχον ευαίσθητο τοπίο και τον κίνδυνο πλήρους αλλοίωσής του, το τρόπο που εκτελούνται οι εργασίες και η ανεπαρκής επίβλεψή τους κατά την ανακατασκευή των προσβάσεων, καθώς και στα υλικά που φαίνεται ότι θα χρησιμοποιηθούν.

Με την παρούσα και με στόχο να αποφευχθούν αλλοιώσεις και καταστροφές του μνημείου το οποίο ήδη κινδυνεύει από την παρατεταμένη εγκατάλειψη του, ο Όμιλος επισυνάπτει φωτογραφίες τόσο των σε εξέλιξη εργασιών στον αρχαιολογικό χώρο όσο και παλαιότερες, διατυπώνοντας παράλληλα προς τους αρμόδιους φορείς τα εξής ερωτήματα:

- Οι παρούσες εργασίες «βελτίωσης προσβάσεων» εκτελούνται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης μελετών αυτής της σημασίας, όπως έγκριση από Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κλπ;
- Έχουν ληφθεί υπόψη οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και για την προστασία του τοπίου (εν προκειμένω αρχαιολογικού);
- Τι ακριβώς προβλέπει η μελέτη, ως προς τον τρόπο εκτέλεσης και επίβλεψης των εργασιών; Οι προϋποθέσεις τηρούνται;
- Η μελέτη εντάσσεται σε κάποιον ευρύτερο σχεδιασμό και προγραμματισμό αποκατάστασης και ανάδειξης του Κάστρου;
Είναι γνωστό ότι τα τείχη του Κάστρου σε πολλά σημεία καταρρέουν -όπως προκύπτει και από τη φωτογραφία “ergasies veltiosis prosvaseon 9”- και η ανάγκη αποκατάστασης είναι άμεση, καθώς απειλείται το μνημείο και πιθανόν και η ασφάλεια των επισκεπτών.
- Το τεχνικό έργο συνοδεύεται και από εργασίες για την προβολή / ανάδειξη / κατανόηση του αρχαιολογικού χώρου;
Αναμφίβολα πρόκειται για το σημαντικότερο μεσαιωνικό μνημείο της Λήμνου που ταυτίζεται με την ίδια την πόλη και την εικόνα της, αποτελώντας πόλο τουριστικό, αναψυχής και περιπάτου για τον επισκέπτη και τον κάτοικο. Πρώτος ίσως από πλευράς επισκεψιμότητας αρχαιολογικός χώρος του νησιού -αν και όχι ο σημαντικότερος. Εύλογο λοιπόν το ενδιαφέρον του Ομίλου μας -αλλά και ευρύτερα της κοινωνίας και των φίλων της Λήμνου- για τα εκτελούμενε έργα.
Ο Όμιλος εκφράζει την ανησυχία του και σοβαρές επιφυλάξεις αν το έργο αυτό με τον τρόπο που υλοποιείται είναι πρώτης προτεραιότητας σε σχέση με την αποκατάσταση του ίδιου του μνημείου, αν έχει σκοπιμότητα η δημιουργία επιμελημένων προσβάσεων σε έναν τέτοιο χώρο, αν οι παρεμβάσεις ορθώς εκτελούνται και αν δεν θα όφειλαν να είναι περισσότερο σημειακές και ευαίσθητες και λιγότερο εκτεταμένες και εξωραϊστικού χαρακτήρα -ιδιαίτερα σε μια εποχή που δίδεται έμφαση στην προστασία του αρχαιολογικού τοπίου και σε μια εποχή μεγάλης λιτότητας- καθώς υπάρχει κίνδυνος αλλοίωσης της φυσιογνωμίας και μνήμης του χώρου.
Για τους λόγους αυτούς σας ζητούμε να ανασταλούν άμεσα οι εκτελούμενες εργασίες, μέχρις ότου οργανωθεί αυτοψία από την Εποπτεύουσα Αρχή στο χώρο, στην οποία και θα επιθυμούσαμε να παρευρεθούμε.
Με πολλή εκτίμηση,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος                                     Η Γεν. Γραμματέας
Φωτεινή Ετμεκτσόγλου                      Ήβη Νανοπούλου


Προς
- τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού , κυρία Λίνα Μενδώνη
- τον Πρόεδρο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
- τη Διεύθυνση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων
- τη 14η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων – Μυτιλήνη
- την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
- το Δήμο Μύρινας

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ