Η Φ Α Ι Σ Τ Ε Ι Α S O S

Ανάγκη προστασίας αρχαιολογικού περιβάλλοντος
Τον Αύγουστο του 2012, η Ανεμόεσσα, με αφορμή τις τότε εκδηλώσεις στο αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας, έκανε έκκληση προς τον Δήμο Λήμνου για την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού, επισημαίνοντας ότι, αν και αναγνωρίζεται διεθνώς η σημασία του προϊστορικού και κλασικού πλούτου της, η Λήμνος υποφέρει από την απαξίωση και εγκατάλειψη σημαντικότατων αρχαιολογικών της θέσεων: της Πολιόχνη, που θεωρείται η πρώτη πόλη της Ευρώπης, της Μύρινας, της Ηφαιστεία, των Καβειρίων, αλλά και θέσεων όπως το Κουκονήσι και ο Ούριακος, εκεί όπου πρόσφατα εντοπίσθηκε μια από τις πρωϊμότερες ανθρώπινες δραστηριότητες σε ολόκληρο το Αιγαίο και τη Βαλκανική.
Ειδικότερα, καταγγέλθηκε ότι στην Ηφαιστεία, τη σημαντικότερη από τις αρχαίες πόλεις της Λήμνου, με ανθρώπινη δραστηριότητα από την προϊστορία έως τα βυζαντινά χρόνια, εκείνο που χαρακτηρίζει το χώρο είναι η εικόνα της εγκατάλειψης που αποπνέουν τα διάσπαρτα μνημεία σε ένα ιδιαίτερα μοναδικό φυσικό και αρχαιολογικό τοπίο , επισημαίνοντας:
- την ανεπίτρεπτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ορατά αρχαιολογικά κατάλοιπα,
- την παντελή αδυναμία του επισκέπτη να κατανοήσει τι βλέπει και να το τοποθετήσει στο χώρο και στο χρόνο, εξαιτίας της απουσίας στοιχειώδους πληροφόρησης.
- την ανάγκη άμεσης οριοθέτησης της έκτασης του αρχαιολογικού χώρου ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία του,
- την ανάγκη άμεσης χαρτογράφησης των μνημείων της αρχαίας πολιτείας ώστε να είναι αναγνωρίσιμα στο χώρο.

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, δεν αναλήφθηκε καμιά πρωτοβουλία από τον Δήμο ή από την πολιτεία που να δείχνει ότι αναγνωρίζεται το πρόβλημα της εγκατάλειψης και η ανάγκη άμεσου διορισμού μόνιμου υπεύθυνου αρχαιολόγου αποκλειστικά Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων στο νησί, που θα πλαισιώνεται από φύλακες των σημαντικών αρχαιολογικών θέσεων. Αντίθετα, συμπτύχθηκε σε μία η ενιαία Εφορεία Προϊστορικών / Κλασσικών και Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, εκτελώντας τo έργο της εκ του μακρόθεν, με έδρα τη Μυτιλήνη.
Σε μια εποχή, όμως, που δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν πόροι ούτε για να στελεχωθούν σωστά οι αρμόδιες Εφορείες, ούτε για να προστατέψουμε και να προβάλουμε το εύρος της σημαντικής ιστορίας αυτού του τόπου, φαίνεται ότι βρέθηκαν κονδύλια για την ασφαλτόστρωση του δρόμου που οδηγεί στην Ηφαιστεία. Η κρίση δυστυχώς δεν μας έμαθε ακόμη τίποτα.
Αλήθεια, ποιόν θα εξυπηρετεί αυτός ο δρόμος;
- Τον τουρισμό του νησιού; Αν ο τουρίστας ερωτάτο για την σκοπιμότητα, αναμφίβολα θα απαντούσε ότι εκείνο που τον γοητεύει δεν είναι τα τσιμέντα του θεάτρου και οι ακαλαίσθητες περιφράξεις, αλλά η πορεία μετάβασης στο χώρο, το μοναδικό παρθένο τοπίο, που αποπνέει ιερότητά.
- Τον κάτοικο; Άραγε ρωτήθηκε αν ο δρόμος της Ηφαιστείας είναι πρωτεύον θέμα για την ποιότητα της ζωής του; Σε μια εποχή που η έλλειψη πόρων έχει γίνει το άλλοθι για να μην επιλύεται κανένα θέμα, επιλέγεται ο δρόμος της Ηφαιστείας ως έργο πολιτισμού;
Έστω καθυστερημένα ζητούμε να ενημερωθούμε από τον Δήμο Λήμνου και από την Περιφέρεια ΒΑ Αιγαίου από πού χρηματοδοτείται το έργο, αν η μελέτη του έτυχε των αναγκαίων εγκρίσεων, περιβαλλοντικών και αρχαιολογικών και βάση ποιας σκοπιμότητας γίνεται η χρηματοδότησή του, σε μια εποχή απόλυτης λιτότητας.
Ο Όμιλος μας πάντως υποστηρίζει ότι αντί να δαπανηθούν τα χρήματα για να ασφαλτοστρώσουμε έναν γραφικό αγροτικό δρόμο (όταν σε όλον τον πολιτισμένο κόσμο σήμερα διαμορφώνονται σταθεροποιημένοι χωμάτινοι δρόμοι για λόγους αισθητικούς και περιβαλλοντικούς, αξίζει αυτά να διατεθούν για να αποκαταστήσουμε και αναδείξουμε όπως αρμόζει αυτή την μοναδική αρχαιολογική θέση, βάση μελέτης και προγράμματος.
Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε την πραγματικότητα στα μάτια και να διερωτηθούμε γιατί το θέατρο της Ηφαιστείας δεν συγκαταλέγεται στο δίκτυο των αρχαίων θεάτρων της Ελλάδος του Σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ», όπως τα θέατρα Σπάρτης, Φιλίππων, Φερών, Μαρώνειας, Δωδώνης, Αμφίπολης, Μεσσήνης, Μήλου και τόσων άλλων; Μήπως ήρθε η ώρα να συμβάλουμε συμβολικά με τα χρήματα της ασφαλτόστρωσης και να ζητήσουμε τη συνδρομή του διακεκριμένου διεθνώς αυτού φορέα για την επούλωση των πληγών και την αποκατάσταση του θεάτρου και του άμεσου περιβάλλοντα χώρου του με βάση τα διεθνή πρότυπα, με απώτερο στόχο την ένταξη του στο δίκτυο του Σωματείου Διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων «ΔΙΑΖΩΜΑ» και την προβολή του διεθνώς;
Το γεγονός αυτό θα συμβάλλει στην απαρχή προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του μοναδικού αυτού αρχαιολογικού χώρου. Οι δε παραστάσεις της Ηφαιστείας αναμφίβολα θα αποτελούν πλέον πολιτιστικό γεγονός πανελλαδικής κλίμακας.
Ας αντιληφτούμε ότι ο πολιτισμός μπορεί να αναδειχτεί σημαντικότατος φορέας οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής ενός τόπου. Ιδιαίτερα όταν έχουμε έναν πλούτο παγκόσμιας σημασίας σε έναν τόπο τόσο μικρό όσο το νησί μας. Ο πολιτισμός όμως για να γίνει πραγματικός φορέας ανάπτυξης χρειάζεται όραμα, σεβασμό και γνώση.
Ας εγκαταλείψουμε έγκαιρα τις ενέργειες μιας άκρως τραυματικής αλλά και άχρηστης ασφαλτόστρωσης και ας επικεντρωθούμε μαζί σε έργα ευγενή, με πανανθρώπινη διάσταση. Σε έργα πολιτισμού που ταιριάζουν στο χώρο και αξίζουν στη Λήμνο.
Ας ξεκινήσουμε από μία μελέτη και ένα πρόγραμμα διάσωσης του υπό εγκατάλειψη αρχαιολογικού χώρου καθώς και από την ορθή αποκατάσταση του αρχαίου θεάτρου, από κοινού με το Σωματείο «ΔΙΑΖΩΜΑ», αντλώντας από τη δική του εμπειρία, γνώση, ευαισθησία και αγάπη.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεμόεσσας
Με πολλή εκτίμηση,
Η Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Φωτεινή Ετμεκτσόγλου Ήβη Νανοπούλου


Μύρινα, 03 Σεπτεμβρίου 2013
Προς
- τη Γενική Γραμματέα Πολιτισμού , κυρία Λίνα Μενδώνη
- τον Πρόεδρο Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου
- τη Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων
- τη Κ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων – Μυτιλήνη
- τη Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Βορείου Αιγαίου,
κυρία Χριστιάνα Καλογήρου
- τον Περιφερειάρχη Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, κύριο Νάσο Γιακαλή
- τον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου,
κύριο Σάββα Βαρελτζή
- το Δήμαρχο Λήμνου, κύριο Αντώνη Χατζηδιαμαντή
- τον Πρόεδρο του Σωματείου Διάσωσης Αρχαίων Θεάτρων – «ΔΙΑΖΩΜΑ», κύριο Σταύρο Μπένο

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ