ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΟΣ

Η απαξίωση ενός πολυτιμότατου περιβαλλοντικού και τουριστικού πόρου

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο - μέσα και από τις δράσεις ετών της Ανεμόεσσας - ότι το μέλλον του νησιού μας - πέραν από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση - είναι συνυφασμένο με τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου καθώς και την αξιοποίηση του ήπιου, ποιοτικού τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος μας έχει στηρίξει - με διάλογο και συγκεκριμένες προτάσεις - την φετινή προσπάθεια του Δήμου για τη διαμόρφωση και προώθηση ενός Κανονισμού Διαχείρισης – Λειτουργίας Αιγιαλού & Παραλίας του νησιού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλοντας τη συμμόρφωση των επιχειρηματιών με στόχο τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους και την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε μορφής παρέμβαση ή ρύπανση.

Ως προς την παραλία του Κέρους η «Ανεμόεσσα» είχε διατυπώσει ότι « … ιδιαίτερα για την παραλία του Κέρους, είμαστε πλήρως αντίθετοι στην εκμετάλλευσή της με το ίδιο καθεστώς ενοικίασης των υπολοίπων παραλιών. Αποτελεί περιοχή Νatura και έναν από τους σημαντικούς μικρούς υγρότοπους του Αιγαίου που χρήζει ειδικής μέριμνας. Οι υφιστάμενοι χώροι στάθμευσης, η διέλευση τροχοφόρων, το camping, κλπ πρέπει να τεθούν υπό αυστηρό έλεγχο αν θέλουμε ακριβώς ο χώρος να αποτελεί και σήμερα και στο μέλλον χώρο ελκυστικό, ιδιαίτερα πολύτιμο για το φυσικό περιβάλλον αλλά και τον τουρισμό μας. Η χρήση του χώρου πρέπει να γίνεται με απόλυτη προσοχή ώστε να μην καταστρέφονται οι αμμοθίνες, και ο πυρήνας του υγροτόπου και παράλληλα να διατηρείται απόλυτη καθαριότητα. Ίσως μία συνεργασία του Δήμου με την Ορνιθολογική Εταιρεία για την ορθή διαχείριση του χώρου θα συνέβαλε τόσο στην προστασία του υγρότοπου όσο και στην ανάδειξή του ως τόπος ιδιαίτερης φυσικής και αισθητικής αξίας. Διευκρινίζουμε ότι αυτή η προοπτική δεν θα ακύρωνε τη χρήση του χώρου και της θάλασσας από του surfers, αλλά θα έθετε όρους στον τρόπο χρήσης του, προσδίδοντας στο χώρο την αξία που του αναλογεί……»

Σήμερα με λύπη μας κοινοποιούμε την πρόσφατη επιστολή του WWF Ελλάδος που καταδεικνύει ότι δεν υπάρχει η παραμικρή μέριμνα της πολιτείας και πως έχει αφεθεί ο χώρος στην ασύδοτη εκμετάλλευση. Τα κύρια σημεία της επιστολής αναφέρουν τα εξής:

…………………..Ο υγρότοπος συμπεριλαμβάνεται στο Εθνικό Πάρκο Υγρότοπων Λήμνου βάσει του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΠΠ) του Δήμου Μούδρου και αποτελεί Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά με κωδικό GR132 και ονομασία «Λίμνες Χορταρoλίμνη και Αλυκή, κόλπος Μούδρου, έλος Διαπόρι, χερσόνησος Φακός Λήμνου». Τέλος, τμήμα του υγρότοπου βρίσκεται εντός αρχαιολογικής περιοχής

……………………Για την περιοχή έχει συνταχθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εγκριθεί από το ΥΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για την οποία δεν έχει προχωρήσει η θεσμοθέτηση. Πλέον αυτής έχει συνταχθεί ένας σημαντικός αριθμός μελετών, καταδεικνύοντας την αξία του υγρότοπου.

……………………Παρόλα αυτά στο χώρο έχουν διαπιστωθεί: (α) η διάνοιξη μεγάλου παραλιακού δρόμου , (β) καταστροφές αμμοθινών με την πρόσθετη διάνοιξη κάθετων επί του παραλιακού δρόμου «διαδρόμων» ικανού πλάτους που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση τροχοφόρων, (γ)   εγκατάλειψη Κέντρου Υποδοχής Επισκεπτών και παράλληλα διάνοιξη χώρου στάθμευσης, τοποθέτηση ξύλινων διαδρόμων και κατασκευών που δεν συνάδουν με τον χαρακτήρα της περιοχής (δ) κατασκευή στη παραλία, που μαζί με ξύλινα υπόστεγα, χρησιμοποιείται προφανώς ως μπαρ κατά τους θερινούς μήνες, (ε) η κατασκηνωτές φτάνουν και σταθμεύουν με αυτοκινούμενα τροχοφόρα στην παραλία και τις αμμοθίνες, προκαλώντας την υποβάθμιση τους, (ζ) πρόσφατες επιχώσεις με χώμα και νεκρή φυτική ύλη -δίπλα στον παραλιακό δρόμο- καταστρέφοντας τμήμα της υγροτοπικής βλάστησης…

…………………… Οι παραπάνω παρεμβάσεις βρίσκονται (α) μέσα στα όρια του Καταφυγίου Άγριας Ζωής όπου σύμφωνα με το αρ. 57 του ν. 2637/1998 απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους ζώνης με φυσική βλάστηση και (β) μέσα στην ζώνη Α2 του εγκεκριμένου ΣΧΟΟΑΠ Μούδρου, το οποίο αναφέρει μια σειρά από περιοριστικές διατάξεις.

Θα προτιμούσαμε, στον τόπο μας, πρωτοβουλίες ελέγχου της υφιστάμενης κατάστασης να αναλαμβάνονται από τους αρμόδιους φορείς και όχι από ΜΚΟ που έχουν άλλους και ευρύτερους σκοπούς δράσεις. Όμως η διαπιστωμένη ανυπαρξία των πρωτοβουλιών αυτών και η ασυδοσία που κυριαρχεί λόγω αυτής της απουσίας δεν μας αφήνει κανένα άλλο περιθώριο ολιγωρίας.

Αναμένουμε φυσικά με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις απαντήσεις που θα δοθούν σε όλα τα επιμέρους θέματα. Πέρα από αυτές όμως, αίτημά της «Ανεμόεσσας» είναι:

-          Να προχωρήσει - με πρωτοβουλία και πίεση του Δήμου - η έκδοση ΠΔ για την περιοχή, με βάση την εγκεκριμένη από το Υπουργείο Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη, που θα διευκόλυνε κάθε περεταίρω ενέργεια.

-          Να σταματήσει η αυθαιρεσία και να εφαρμοστούν τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης του ιδιαίτερα σημαντικού υγρότοπου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη μελέτη ΣΧΟΑΠ πρώην Δήμου Μούδρου αλλά και από τον ίδιο τον Κανονισμός Παραχώρησης της Χρήσης Αιγιαλού-Παραλίας, που πρόσφατα ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό “Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση που αλλοιώνει το τοπίο, … και τα βιοτικά στοιχεία των χώρων αιγιαλού και παραλίας, …, καθώς και η τοποθέτηση σκηνών, η διέλευση και στάθμευση τροχόσπιτων και αυτοκινήτων… Επίσης … απαγορεύεται η ενοικίαση παραλιών που η διαχείριση τους ανήκει σε άλλους φορείς (όπως αρχαιολογικούς χώρους, φυσικού κάλλους, εντός χερσαίας ζώνης λιμένα κλπ), όπου πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που διέπουν το καθεστώς αυτών, κατόπιν σύμφωνης γνώμης των αρμοδίων κατά περίπτωση Υπουργών.”. Τέλος στον κανονισμό αναφέρεται ότι απαγορεύεται η χρήση ή η ενθάρρυνση της χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας για ελεύθερη κατασκήνωση ή για λειτουργία κάμπινγκ.

-          Να επιδιωχθεί στο μέλλον η σύσταση Φορέα Διαχείριση των περιοχών Natura και των μικρών υγρότοπων της Λήμνου .

Σε όλες αυτές τις προσπάθειες εφαρμογής της νομιμότητας και τέλους της απίστευτης ανοχής που επιδεικνύεται, ο Δήμος θα μας έβρισκε αρωγούς.

Επιπλέον είμαστε σίγουρα ότι εάν εφαρμόζονταν τα ισχύοντα μέτρα προστασίας και διαχείρισης, θα μπορούσε να αναπτυχθεί συνεργασία με περιβαλλοντικές και φυσιολατρικές οργανώσεις ώστε να προβληθεί η περιοχή μέσω των δικτύων και υποστηρικτών τους, να αποτελέσει πόλο έλξης παραθεριστών και τουριστών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αειφόρο ανάπτυξη του.

 

Για την Ανεμόεσσα,

 

Η Πρόεδρος,                                                                   Η Γενική Γραμματέας

Φωτεινή Ετμεκτσόγλου                                                     Ήβη Νανοπούλου

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ