ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ

                                              Μαϊος 2012

Πρόσφατα υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Λέσβου για γνωμοδότηση - με τη διαδικασία fast truck- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟ, XIO & ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».

Το προτεινόμενο έργο, που ανήκει γεωγραφικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της περιοχής και ταυτόχρονα στη σύνδεση των τριών νησιών του Βορείου Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ειδικότερα το υποέργο της Λήμνου, περιλαμβάνει 11 αιολικά πάρκα (συνολικά 125 ανεμογεννήτριες των 2 ΜW η κάθε μία) καθώς και τα απαιτούμενα  έργα διασύνδεσης στο νησί.  

 Το θέμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων ανεμογεννητριών στη Λήμνο απασχολεί σοβαρά το Δ.Σ της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ που εκτιμά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα.

Anemogennitries

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της εταιρείας IBERDROLA -ΡΟΚΑΣ ΑΕ για την υλοποίηση αυτής της επένδυσης, ο Όμιλος Ανεμόεσσα δραστηριοποιήθηκε στη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών ώστε να διαμορφωθεί μία άποψη για το έργο αυτό που θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις για το νησί μας.

Είναι σαφές πως η θέση της Ανεμόεσσας είναι κατ’αρχάς θετική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όπως όμως επισημαίνεται στον πρόλογο ειδικής μελέτης που εκπονήσαμε και υποβάλαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς τον Φεβρουάριο του 2012:

 

«Κάθε κίνηση στον τομέα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ) θα πρέπει να υλοποιείται με κατάλληλο και προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να μεγιστοποιεί τις ωφέλειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή η εφαρμογή ενός προγράμματος προώθησης των ΑΠΕ με ελλιπή έλεγχο και κατακερματισμένο σχεδιασμό ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε απαξίωση των ΑΠΕ από την κοινή γνώμη» WWF Ελλάς, 2010

 

Μέσα από μία ανάλογη οπτική, η μελέτη της Ανεμόεσσας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Λήμνο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό για το πως μπορεί μια κατ’ αρχήν θετική προοπτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του τόπου, να κινδυνεύει να εκτραπεί, εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη θέματα περιβαλλοντικά, προστασίας τοπίου και αναπτυξιακά που συνδέονται τόσο με τον τουρισμό όσο και με τη γεωργία, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού.  

 

Για το λόγο αυτό, στην πρότασή μας θεωρήθηκε αναγκαίο να ανασταλεί το ταχύτερο κάθε αδειοδότηση για εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών ή αιολικών πάρκων, ασχέτως μεγέθους, προτού:

 • εκπονηθεί μία Ειδική Χωροταξική Μελέτη για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στο νησί της Λήμνου, η οποία και θα προσδιορίσει τις ζώνες υποδοχής κάθε μορφής πάρκου ΑΠΕ, ενώ παράλληλα,
  • ξεκινήσει ένας εποικοδομητικός διάλογος για τις ΑΠΕ στο νησί, ώστε να κατανοηθούν και αξιολογηθούν οι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές παράμετροι για κάθε επιμέρους μορφή ενέργειας.    

Επισημαίναμε τέλος ότι η Ανεμόεσσα, με την υποστήριξη και άλλων ΜΚΟ και ειδικών επιστημόνων, είναι πρόθυμη να συμβάλει με τις δυνάμεις της σε κάθε σχετική πρωτοβουλία της Διοίκησης, κεντρικής ή αποκεντρωμένης.

Στο πλαίσιο των ενεργειών μας για την πληρέστερη ενημέρωσή μας, είμαστε σε επαφή- διαδικτυακά- με φορείς που έχουν δραστηριοποιηθεί στη Χίο και Μυτιλήνη – νησιά που εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα.

Μέλη του ΔΣ συναντήθηκαν με εκπροσώπους της Εταιρείας Ρόκας Α.Ε. και της μελετητικής   ομάδας του έργου καθώς και με μέλη από την ομάδα πρωτοβουλίας πολιτών που δραστηριοποιείται για το θέμα αυτό στη Χίο και Μυτιλήνη .

Οι προβληματισμοί μας τέθηκαν υπ’ όψη του αρμόδιου τμήματος του WWF Ελλάδος με σχετικό μας έγγραφο , ώστε να γνωρίσουμε τις απόψεις του (σχετικό το από Απριλίου 2012 έγγραφο του WWF Ελλάς που επισυνάπτεται)

Επίσης κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λήμνου για μια πρώτη ενημέρωση για το εν λόγω έργο, κατατέθηκε σχετική επιστολή μας (έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας ) και τοποθετήθηκε η πρόεδρος του Δ. Σ, εκφράζοντας τους προβληματισμούς μας.  

  

Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα είναι τα εξής :

 • Το έργο προτείνεται από την ισπανική εταιρεία ΙBERDROLA -Rokas και αφορά στα νησιά Χίο-Μυτιλήνη και Λήμνο με διασύνδεση που θα μεταφέρει το ρεύμα στην Εύβοια και στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
 • Στην Λήμνο προβλέπεται η εγκατάσταση 125 ανεμογεννητριών (250ΜW) ενώ στα πολύ μεγαλύτερα νησιά θα τοποθετηθούν 156 ανεμογεννήτριες στην Μυτιλήνη (352Mw) και στη Χίο 75 ανεμογεννήτριες (150Mw).
 • Στη Λήμνο έχουν επιλεγεί μεταξύ άλλων οι περιοχές Αμμοθίνες, Φακός, Πολιόχνη που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρχαιολογικής σημασίας.
 • Υπολογίζεται πως θα καλύπτουν στο νησί μας έκταση περίπου 30 χιλιομέτρων
 • Για την μεταφορά και τοποθέτηση των ανεμογεννητριών θα χρειαστεί η διάνοιξη επιπλέον 50 χιλιομέτρων χωματόδρομων πλάτους 8 μέτρων καθώς επίσης και η διαπλάτυνση του υφισταμένου οδικού δικτύου.
 • Ουσιαστικά και συγκεκριμένα ανταποδοτικά μέτρα δεν προτείνονται από την εταιρεία, πλην όσων προβλέπονται από το σχετικό Νομοθετικό πλαίσιο (μείωση του κόστους ρεύματος μόνο για τους κατοίκους των περιοχών στις οποίες θα τοποθετηθούν οι ανεμογεννήτριες και όχι για όλο το νησί, διάνοιξη δρόμων όπως προαναφέρθηκε και η καταβολή ανταποδοτικού τέλους στο Δήμο Λήμνου, ανάλογα με την οικονομική απόδοση του έργου)

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε, καταθέτουμε τις εξής επιφυλάξεις μας :

 • Βασική προϋπόθεση για να προχωρήσει το έργο είναι να ληφθεί υπόψη η ιδιαιτερότητα του νησιού χαρακτηρισμένου ως ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους και να αποκλειστούν περιοχές όπως οι Αμμοθίνες και η Πολιόχνη.
 • Να κατατεθεί η μελέτη διασύνδεσης των νησιών με την Ηπειρωτική Ελλάδα, που αποτελεί οικονομικά το 1/3 της όλης επένδυσης και δεν περιλαμβάνεται στη μελέτη που έχει υποβληθεί για έγκριση στην Περιφέρεια.
 • Να συνταχτεί ειδική μελέτη αποκατάστασης τοπίου που να υπαγορεύεται από τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του νησιού και να υπάρξει δέσμευση υλοποίησης των έργων αποκατάστασης μέσω των περιβαλλοντικών όρων που θα θέσει η Περιφέρεια και οι άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες.
 • Να ολοκληρωθεί η σχετική ορνιθολογική μελέτη για τις εν λόγω περιοχές
 • -Να συνταχθεί το συντομότερο ειδική χωροταξική μελέτη ώστε να αποφευχθούν ανάλογα προβλήματα στο μέλλον
 • Nα περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των Ανεμογεννητριών της ΡΟΚΑΣ ΑΕ ( με την τοποθέτηση π.χ. ανεμογεννητριών 3,5 έως 4 ΜW αντί των προβλεπόμενων 2 MW )
 • Για να λυθούν προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν με το ιδιοκτησιακό καθεστώς στους χώρους που θα επιλεγούν τελικά , είναι σημαντικό να ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή του κτηματολογίου στη Λήμνο
 • Να υπάρξουν σοβαρά αντισταθμιστικά οφέλη για το νησί που θα πρέπει με προσοχή να προσδιοριστούν προς όφελος των σημερινών και μελλοντικών γενεών – πιθανόν με τη δημιουργία ενός ειδικού Πράσινου Ταμείου, με μελέτες και έργα για την διαχείριση των υδάτινων πόρων, για την εναλλακτική ανάπτυξη των περιοχών που θα επηρεαστούν από τις εγκαταστάσεις κ.λ.π.  

ΕΠΕΙΔΗ ο χρόνος που προβλέπεται για την τελική γνωμοδότηση του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι πολύ λίγος ώστε να δοθούν απαντήσεις σε θέματα όπως η πλήρης μελέτη για τη διασύνδεση, η μελέτη για την αποκατάσταση του τοπίου, τα ανταποδοτικά οφέλη για το νησί

ΕΠΕΙΔΗ η διαπραγματευτική δυνατότητα η οποία προσφέρεται στην παρούσα φάση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη θέση που θα λάβει και τις πιέσεις που θα ασκήσει   η τοπική κοινωνία σε σχέση με την υλοποίηση του έργου

ΕΠΕΙΔΗ η πλήρης και αντικειμενική ενημέρωση αποτελούν προϋπόθεση για τη διαμόρφωση των απόψεων της τοπικής κοινωνίας.

ΖΗΤΟΥΜΕ ΑΠΟ ΟΣΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΨΗ, ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ. ΣΥΓΧΡΟΝΩΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΒΛΗΘΕΙ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ Σ` ΑΥΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ) ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ .

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ