ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΛΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

                                                                                                                                       

Αγαπητοί φίλοι και μέλη της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ,

Σας στέλνουμε τις ευχές μας για τα Χριστούγεννα και ελπίζουμε η Καινούργια Χρονιά να είναι για όλους μας ειρηνική και δημιουργική, πιο κοντά στο συνάνθρωπο μας, πιο κοντά στη φύση.
Αυτό είναι το πρώτο ενημερωτικό σημείωμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου που ανέδειξαν οι εκλογές της 6ης  Αυγούστου 2011.
Με δεδομένες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα μας θεωρούμε  καθήκον μας να συμβάλλουμε με τις δυνάμεις μας σε προσπάθειες για ένα καλύτερο μέλλον των κατοίκων -και ιδιαιτέρως των νέων-του νησιού μας.
Συνεχίζουμε τις δράσεις μας για τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας της Λήμνου, την ανάπτυξη ήπιου τουρισμού, την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού  και όλα αυτά στο πλαίσιο των σκοπών της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ, που αφορούν στην ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων  σε αρμονία με την προστασία του περιβάλλοντος.
Το ενδιαφέρον που δείχνει η Πολιτεία για τις προτάσεις της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ ,η εποικοδομητική συνεργασία με τη δημοτική Αρχή και η  ανταπόκριση που βρίσκουμε  στις δράσεις μας ενισχύουν την απόφασή μας να συνεχίσουμε.

(Α) ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

Βραδιά  με κτηνοτρόφους και αγρότες

Μέσα Αυγούστου οργανώθηκε μικρό γλέντι στην πλατεία του Κάσπακα.
Καλέσαμε όσους συμμετείχαν στην εκδρομή της Ανάβρας και όσους μας βοήθησαν στη συγκέντρωση σπόρων τοπικών ποικιλιών, σε μία προσπάθεια να διατηρήσουμε ζωντανές μέσα στο καλοκαίρι τις σχέσεις και  επαφές που αναπτύσσονται μέσα από τις εκδηλώσεις μας και τους κοινούς μας στόχους.
Το τραγούδι του Γρηγόρη Μανινάκη και το ακορντεόν του Ανδρέα Παντζαρά  πλαισίωσαν  τη συνάντηση και έδωσαν μία νότα κεφιού στη βραδιά.

Επίσκεψη στις Πρέσπες  και στην ευρύτερη περιοχή
 
Στις 6-9 Οκτωβρίου οργανώθηκε ενημερωτική επίσκεψη στην ευρύτερη περιοχή των Πρεσπών. Η επίσκεψη είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού συμμετείχαν συνολικά 31 άτομα από διάφορες περιοχές της Λήμνου με δραστηριότητες- στην πλειοψηφία  τους -  σχετικές με την κτηνοτροφία και την καλλιέργεια σιτηρών και ψυχανθών.
Επισκεφθήκαμε  μία κτηνοτροφική μονάδα εκτροφής βουβαλιών στη λίμνη Κερκίνη, μία πλήρως καθετοποιημένη τυροκομική μονάδα στη Φλώρινα καθώς και το συνεταιρισμό φασολοπαραγωγών ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ  στις Πρέσπες. Τέλος, γνωρίσαμε τις δραστηριότητες της Εταιρείας Προστασίας Πρεσπών και ανταλλάξαμε ιδέες και σκέψεις για το μέλλον της αγροτικής ζωής του δικού μας νησιού.
Γυρίζοντας στη Λήμνο οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν μαζί μας προβληματισμούς που γεννήθηκαν από την επίσκεψη σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης ανάλογων παραγωγικών μονάδων στο νησί μας και εκδήλωσαν ικανοποίηση για τη δυνατότητα που τους δόθηκε να διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
Ευχή όλων ήταν να συνεχιστούν τέτοιες πρωτοβουλίες και να δοθεί η ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους της γης να συμμετάσχουν σε επόμενες ανάλογες επισκέψεις.

Σύγχρονα προβατοστάσια και παραδοσιακές μάντρες της Λήμνου

Είναι σήμερα η ώρα, εν μέσω κρίσης αλλά και εν όψη της μετεξέλιξης των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, η αγροτική οικονομία της Λήμνου να δημιουργήσει συνέργιες με άλλους αναπτυξιακούς τομείς όπως ενδεικτικά με εκείνους της μεταποίησης και  του τουρισμού.

Η προσπάθεια αυτή απαιτεί συλλογικότητα, έμπνευση και παράλληλες δράσεις πολιτείας, οργανώσεων και ιδιωτών. Στο πλαίσιο λοιπόν των πρωτοβουλιών της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ για την ανάπτυξη του τομέα της κτηνοτροφίας, εκπονήθηκε μελέτη με θέμα: «Λήμνος- Σύγχρονα προβατοστάσια και παραδοσιακές μάντρες : Μια πρόταση ολοκληρωμένης ανάπτυξης πρότυπων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε ένα τοπίο ιδιαίτερης πολιτιστικής αξίας» και παραδόθηκε στο Δήμο, στον εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο στην Λήμνο, στην αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων  και στα Υπουργεία  ΠΕΚΑ  και  Αγροτικής Ανάπτυξης  
Πιστεύουμε ότι η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης μπορεί να αποτελέσει άξονα αναβάθμισης του εύθραυστου αγροτικού τοπίου.
Διατύπωση προτάσεων προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδείξαμε τις προϋποθέσεις που συνδέονται με απαραίτητες δράσεις της Πολιτείας και μπορούν να συμβάλλουν στο να αποτελέσει η Λήμνος ένα νησί μοντέλο, εξασφαλίζοντας την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα με την παράλληλη  διατήρηση της παράδοσης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της .

Στο πλαίσιο αυτό προτείναμε στο αρμόδιο Υπουργείο:
•    Θεσμικές αλλαγές και κατάλληλα προγράμματα επιδοτήσεων που θα ενθαρρύνουν:
1.    Τη διατήρηση και ανάδειξη των παραδοσιακών μαντρών
2.    Τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης σύγχρονων προβατοστασίων ανάλογων με τον προτεινόμενο.
3.    Τις συνέργιες μεταξύ κτηνοτροφικών δράσεων και  μεταποίησης  με τη δημιουργία μικρών τυροκομείων  ή  μονάδων αγροτο-τουρισμού αξιοποιώντας τις παραδοσιακές μάντρες
4.    Τη βελτίωση των βοσκοτόπων των μικρών νησιών του Αιγαίου με την καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών που θα διασφαλίζουν την αναβάθμιση της παραγωγής και του περιβάλλοντος.
•    Πιλοτική εφαρμογή στον τομέα της γεωργίας για τον χαρακτηρισμό / εγγραφή κύριων  τοπικών ποικιλιών, τη δημιουργία και διατήρηση του δικτύου διατηρητών των ποικιλιών, τη μεταποίηση, τη τυποποίηση, τη προώθηση προϊόντων όπως ο άφκος,  το φασόλι, το γλυκάνισο, το σουσάμι. 
•    Πιλοτική εφαρμογή μιας πρότυπης κτηνοτροφικής εγκατάστασης ανάλογης με την προτεινόμενη στη μελέτη μας και συνδεδεμένης με παραδοσιακή μάντρα
•      Φορολογικά και άλλα κίνητρα για την προώθηση του αναδασμού κατακερματισμένων κτημάτων, ώστε αυτά να καθίστανται πιο ανταποδοτικά, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα και παράλληλα στη προστασία  του τοπίου


(Β) ΘΕΜΑΤΑ  ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
      ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
 
Πέρα από την ύπαιθρο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις του νησιού και η ανάγκη αναβάθμισής τους μας προέτρεψε να αναζητήσουμε προγράμματα χρηματοδότησης που θα μπορούσαν να καλύψουν τις παραπάνω ανάγκες.

Τέλη Αυγούστου -με αφορμή ένα πρόγραμμα του ΥΠΕΚΑ με άξονα τις  βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοιχτών  χώρων- κατατέθηκε στο Δήμαρχο πρόταση που αφορούσε στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος δημοσίων χώρων, όπως για παράδειγμα εκείνων της ζώνης του νέου λιμανιού της Μύρινας, της μαρίνας του Μούδρου και των οργανωμένων χώρων στάθμευσης στις πυκνοκατοικημένες περιοχές των δύο πόλεων. Ζώνες που  με κατάλληλες φυτεύσεις και χρήση ψυχρών υλικών μπορούν να  αλλάξουν καθοριστικά το μικρο-περιβάλλον των γειτονιών των δύο αστικών κέντρων.

Στο πλαίσιο μιας ανάλογης αναβάθμισης είμαστε πρόθυμοι να αναλάβουμε τη σύνταξη προμελέτης για την ανάπλαση της πλατείας ΟΤΕ στη Μύρινα, ανταποκρινόμενοι σε σχετικό αίτημα του Δήμου.

(Γ) ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πιλοτικό πρόγραμμα αποθείωσης Εργοστασίου ΔΕΗ 

Σε συνέχεια των σχετικών δράσεων μας  που χρονολογούνται από το 2008 και σε συνεργασία με τους φορείς και συλλόγους του νησιού, αναλάβαμε νέες πρωτοβουλίες αντιτιθέμενοι στο όλο πιλοτικό πρόγραμμα αποθείωσης της ΔΕΗ στον Αυλώνα. Οι ενέργειές μας είχαν ως αποτέλεσμα  την απομάκρυνση- προς το παρόν τουλάχιστον- από την υλοποίηση του προγράμματος. Παράλληλα θέσαμε σε ειδικούς επιστήμονες αλλά και στην επιτροπή ενέργειας του WWF Ελλάδος το θέμα, ώστε να έχουμε τεκμηριωμένες απόψεις.  Από τις απαντήσεις που λάβαμε  επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες μας καθότι δημιουργεί ανησυχίες το γεγονός ότι πριμοδοτείται ένα πιλοτικό πρόγραμμα:
-    του οποίου οι επιπτώσεις είναι άγνωστες και μάλιστα σε μια τουριστική παραλία, σε απόσταση χιλιομέτρου από τα όρια της πόλης της Μύρινας.
-    Το οποίο βρίσκεται σε αντίφαση με τα σχέδια του ΥΠΕΚΑ για την εγκατάσταση θαλασσίων και χερσαίων αιολικών πάρκων στη Λήμνο (όπως και σε άλλα νησιά) και σύνδεσής τους με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρισμού που θα έχει μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα το κλείσιμο των υφισταμένων πετρελαϊκών μονάδων στα νησιά του Αιγαίου.
 
Για το θέμα αυτό έχει επιληφθεί η Εισαγγελική Αρχή καθώς καταθέσαμε σχετικό υπόμνημα στο πλαίσιο της προανάκρισης που διενεργείται.

Φωτοβολταικά

Τον Ιανουάριο του 2011 συντάχθηκε από την ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ κείμενο με προτάσεις για τους όρους χωροθέτησης φωτοβολταικών πάρκων στη Λήμνο – ένα νησί όπου το τοπίο αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πόρους που οφείλουμε ως πολιτεία και κοινωνία να προστατεύσουμε και διαχειριστούμε με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη.  Το κείμενο τέθηκε υπ’όψη  του Δήμου, του ΣΧΟΠ, του γραφείου Πολεοδομίας, των ΜΜΕ, αλλά και του αρμοδίου Υπουργείου ΠΕΚΑ .
Ωστόσο  το καλοκαίρι  παρατηρήσαμε την πρόοδο έργων εγκατάστασης φωτοβολταικών,  που σύμφωνα με τις προτάσεις μας  δεν εναρμονίζονται με τους περιβαλλοντικούς και αισθητικούς όρους ενός νησιού χαρακτηρισμένου ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Παρακαλουθούμε το θέμα με ιδιαίτερη προσοχή και ανησυχία.

(Δ)  ΑΛΛΑ  ΘΕΜΑΤΑ
Στη Γενική Συνέλευση του Αυγούστου ορισμένα μέλη μας τοποθετήθηκαν σε σχέση με κάποια προβλήματα που απασχολούν το νησί μας και ζήτησαν από το ΔΣ της Ανεμόεσσας να ασχοληθεί. Τα θέματα αυτά βρίσκονται υπό διερεύνηση, και είναι τα ακόλουθα:

Διαχείριση Ελαφιών Κάστρου
Ήρθαμε σε επαφή με την κα Δ. Μίγκλη,  βασικό στέλεχος του WWF Ελλάδος που εργάζεται στη Θεσσαλονίκη και έχει ασχοληθεί στο Διδακτορικό της με τα πλατώνια του Κάστρου, καθώς και με τον καθηγητή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου κ. Δ. Γιουλάτο, αναζητώντας μία βιώσιμη λύση τόσο για τα ίδια τα ελάφια όσο και για τη πόλη. Μεθοδεύουμε δε μία νέα αναγνωριστική επίσκεψή τους στη Λήμνο και συνεργασία με το Δήμο προκειμένου να έχουμε αφενός μία επιστημονικά  τεκμηριωμένη άποψη  για τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν και αφετέρου μία εφικτή και διαχειρίσιμη λύση.

Επέκταση  αστοιβής σε βάρος του θυμαριού: 

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ως πιθανότερη αιτία της επέκτασης της αστοιβής στη Λήμνο τη μείωση της  βόσκησης των περιοχών από αιγοπρόβατα -που έτρωγαν την αστοιβή αλλά όχι το θυμάρι και λειτουργούσαν έτσι ως διαχειριστές του περιβάλλοντος -  σε συνδυασμό με τη μείωση των μικρών πυρκαγιών που έβαζαν οι αγρότες για να δημιουργείται πράσινη βοσκή. Χρειάζεται ωστόσο να προηγηθεί μία μελέτη για να τεκμηριωθεί η δυνατότητα εκρίζωσης και εκχέρσωσης αστοιβιών με μηχανικά μέσα.

Τα ευρύτερα αυτά θέματα ανάπτυξης της κτηνοτροφίας του νησιού πολύ μας απασχολούν στο πλαίσιο και της συνεργασίας μας με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και ελπίζουμε να τα  προωθήσουμε περαιτέρω με κάποια ορατά αποτελέσματα στο μέλλον. 

Αντιμετώπιση υπερπληθυσμού  κουνελιών 

Μετά από εξάμηνη άδεια που δόθηκε το Φθινόπωρο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  για το ελεύθερο κυνήγι αλλά και τη δυνατότητα διάθεσης των θηραμάτων στην αγορά, διαφάνηκαν κατ’ αρχήν προϋποθέσεις αντιμετώπισης της ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού, με την προϋπόθεση βέβαια συνεργασιών του Δήμου και της Περιφέρειας με τον Κυνηγητικό Σύλλογο και φορείς του νησιού. Η ασθένεια όμως που διαπιστώθηκε πρόσφατα στα κουνέλια (μυξωμάτωση), που προέρχεται από ιό, ανέστειλε την εφαρμογή της σχετικής εγκυκλίου.

Θεωρώντας ιδιαίτερα σημαντική την ενημέρωση του τοπικού πληθυσμού για την ασθένεια και την αντιμετώπιση της, σε συνεργασία με το Δήμο, την Περιφερειακή Ενότητα Λήμνου και τον Κυνηγητικό Σύλλογο και τη συνδρομή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώσαμε σχετική ημερίδα στις 10 Δεκεμβρίου στο Κοντοπούλι.
Ομιλητές ήταν η καθηγήτρια Ζωικής Παραγωγής του Γ.Π.Α  Ευτυχία Ξυλούρη,  η  κτηνίατρος Δρ. Ειρήνη Φραγκιαδάκη και ο κτηνίατρος της Περιφερειακής Ενότητας Λήμνου Ι. Τενέδιος.
Επακολούθησε διάλογος με τους παρευρισκόμενους και διανεμήθηκε έντυπο με πληροφορίες για την ασθένεια της μυξωμάτωσης. Βασικό συμπέρασμα της ημερίδας είναι η αναγκαιότητα της μελέτης του όλου προβλήματος των κουνελιών, που συνδέεται με την εγκατάλειψη και ερημοποίηση τμήματος της υπαίθρου. (Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας  www.anemoessa.net για τα συμπεράσματα της ημερίδας και περισσότερες πληροφορίες).

(Ε) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ 

Σε σύγκριση με τον περασμένο χρόνο ο αριθμός των μελών αυξήθηκε ικανοποιητικά. Ο Όμιλος ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ έχει σήμερα περισσότερα από 200 εγγεγραμμένα μέλη . Από αυτούς ωστόσο ταμειακά ενήμεροι πολλοί δεν είναι  με αποτέλεσμα και πάλι να πρέπει να τονίσουμε την ανάγκη συνέπειας στην εξόφληση των συνδρομών.
Παρακαλούμε λοιπόν τα μέλη να  τακτοποιήσουν τις οικονομικές εκκρεμότητες τους . Η συνδρομή αυτή δεν είναι μόνον συμβολική απόδειξη της στήριξής σας αλλά και ουσιαστική γιατί όπως γνωρίζετε η Ανεμόεσσα δεν επιχορηγείται αλλά και δεν έχει δεχθεί χορηγίες για καμία δράση της, πλην εκείνων των ελαχίστων από ενεργά μέλη της. 
 
Τα χρήματα της συνδρομής ( 20 ευρώ το χρόνο ) αλλά και όποιες άλλες μικρές χορηγίες σας για ενίσχυση των δράσεών μας, παρακαλούμε να καταθέσετε   στην τράπεζα EUROBANK     Παράρτημα Λήμνου  (Αρ. λογαριασμού 0026 0396 07 0200080778 ) .
Για οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με τις οφειλές σας μπορείτε να απευθύνεστε στη 
νέα ταμία του Ομίλου μας Δήμητρα Πουλτσίδου ,Υποθηκοφύλακας Λήμνου,                                         στο τηλέφωνο 22540 25252 κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ
Φωτεινή Ετμεκτσόγλου, Αλίκη Παλαιολόγου, Ήβη Νανοπούλου, Δήμητρα Πουλτσίδου, Γιώργος Κότσαλης, Σόφη Χαψή, Έκτορας Κατσαρός

 

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ