"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ " Όμιλος Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Νήσου ΛΗΜΝΟΥ

Η Φ Α Ι Σ Τ Ε Ι Α S O S

Ανάγκη προστασίας αρχαιολογικού περιβάλλοντος
Τον Αύγουστο του 2012, η Ανεμόεσσα, με αφορμή τις τότε εκδηλώσεις στο αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας, έκανε έκκληση προς τον Δήμο Λήμνου για την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου του νησιού, επισημαίνοντας ότι, αν και αναγνωρίζεται διεθνώς η σημασία του προϊστορικού και κλασικού πλούτου της, η Λήμνος υποφέρει από την απαξίωση και εγκατάλειψη σημαντικότατων αρχαιολογικών της θέσεων: της Πολιόχνη, που θεωρείται η πρώτη πόλη της Ευρώπης, της Μύρινας, της Ηφαιστεία, των Καβειρίων, αλλά και θέσεων όπως το Κουκονήσι και ο Ούριακος, εκεί όπου πρόσφατα εντοπίσθηκε μια από τις πρωϊμότερες ανθρώπινες δραστηριότητες σε ολόκληρο το Αιγαίο και τη Βαλκανική.
Ειδικότερα, καταγγέλθηκε ότι στην Ηφαιστεία, τη σημαντικότερη από τις αρχαίες πόλεις της Λήμνου, με ανθρώπινη δραστηριότητα από την προϊστορία έως τα βυζαντινά χρόνια, εκείνο που χαρακτηρίζει το χώρο είναι η εικόνα της εγκατάλειψης που αποπνέουν τα διάσπαρτα μνημεία σε ένα ιδιαίτερα μοναδικό φυσικό και αρχαιολογικό τοπίο , επισημαίνοντας:
- την ανεπίτρεπτη κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα τα ορατά αρχαιολογικά κατάλοιπα,
- την παντελή αδυναμία του επισκέπτη να κατανοήσει τι βλέπει και να το τοποθετήσει στο χώρο και στο χρόνο, εξαιτίας της απουσίας στοιχειώδους πληροφόρησης.
- την ανάγκη άμεσης οριοθέτησης της έκτασης του αρχαιολογικού χώρου ώστε να καταστεί δυνατή η προστασία του,
- την ανάγκη άμεσης χαρτογράφησης των μνημείων της αρχαίας πολιτείας ώστε να είναι αναγνωρίσιμα στο χώρο.

Περισσότερα...
 

Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση – ΝΕΟ Δ.Σ

           Πραγματοποιήθηκε στις 17 Αυγούστου 2013 σε αίθουσα του Γυμνασίου Μύρινας η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Ομίλου ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ. Το απερχόμενο Δ. Σ παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις του Ομίλου στα δύο χρόνια της θητείας του.                                                                                                                                                                Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις προσπάθειες του Ομίλου για αποτροπή της βιομηχανικού μεγέθους εγκατάστασης Ανεμογεννητριών στο νησί μας. Προσπάθεια που έγινε σε συνεργασία με άλλους φορείς της Λήμνου και γειτονικών νησιών, με ομιλίες σε χωριά και σχολεία, προβολή ταινίας, δημιουργία αφίσας, παράσταση και εισήγηση στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Μυτιλήνη, κατάθεση ενστάσεων στα Αρμόδια Υπουργεία και πολλές άλλες δράσεις. Πολύ σημαντική η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω στο θέμα αυτό.

Περισσότερα...
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ANΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΛΗΜΝΟ

                                              Μαϊος 2012

Πρόσφατα υποβλήθηκε στην Περιφέρεια Λέσβου για γνωμοδότηση - με τη διαδικασία fast truck- η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «ΑΙΓΑΙΑ ΖΕΥΞΗ. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΙΣ ΝΗΣΟΥΣ ΛΗΜΝΟ, XIO & ΛΕΣΒΟ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ».

Το προτεινόμενο έργο, που ανήκει γεωγραφικά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αποσκοπεί στην εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού της περιοχής και ταυτόχρονα στη σύνδεση των τριών νησιών του Βορείου Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Ειδικότερα το υποέργο της Λήμνου, περιλαμβάνει 11 αιολικά πάρκα (συνολικά 125 ανεμογεννήτριες των 2 ΜW η κάθε μία) καθώς και τα απαιτούμενα  έργα διασύνδεσης στο νησί.  

 Το θέμα της εγκατάστασης αιολικών πάρκων ανεμογεννητριών στη Λήμνο απασχολεί σοβαρά το Δ.Σ της ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΣ που εκτιμά ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί με πολύ μεγάλη προσοχή και υπευθυνότητα.

Anemogennitries

Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η πρόθεση της εταιρείας IBERDROLA -ΡΟΚΑΣ ΑΕ για την υλοποίηση αυτής της επένδυσης, ο Όμιλος Ανεμόεσσα δραστηριοποιήθηκε στη συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών ώστε να διαμορφωθεί μία άποψη για το έργο αυτό που θα έχει σοβαρότατες επιπτώσεις για το νησί μας.

Είναι σαφές πως η θέση της Ανεμόεσσας είναι κατ’αρχάς θετική για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Όπως όμως επισημαίνεται στον πρόλογο ειδικής μελέτης που εκπονήσαμε και υποβάλαμε σε όλους τους αρμόδιους φορείς τον Φεβρουάριο του 2012:

 

«Κάθε κίνηση στον τομέα των ΑΠΕ (Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ) θα πρέπει να υλοποιείται με κατάλληλο και προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να μεγιστοποιεί τις ωφέλειες για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή η εφαρμογή ενός προγράμματος προώθησης των ΑΠΕ με ελλιπή έλεγχο και κατακερματισμένο σχεδιασμό ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις και να οδηγήσει σε απαξίωση των ΑΠΕ από την κοινή γνώμη» WWF Ελλάς, 2010

 

Μέσα από μία ανάλογη οπτική, η μελέτη της Ανεμόεσσας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στη Λήμνο εκφράζει τον έντονο προβληματισμό για το πως μπορεί μια κατ’ αρχήν θετική προοπτική για το περιβάλλον και την ανάπτυξη του τόπου, να κινδυνεύει να εκτραπεί, εάν δεν ληφθούν σοβαρά υπόψη θέματα περιβαλλοντικά, προστασίας τοπίου και αναπτυξιακά που συνδέονται τόσο με τον τουρισμό όσο και με τη γεωργία, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αειφόρου ανάπτυξης του νησιού.  

 

Περισσότερα...
 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΕΡΟΣ

Η απαξίωση ενός πολυτιμότατου περιβαλλοντικού και τουριστικού πόρου

Αποτελεί πλέον κοινό τόπο - μέσα και από τις δράσεις ετών της Ανεμόεσσας - ότι το μέλλον του νησιού μας - πέραν από τον πρωτογενή τομέα και την μεταποίηση - είναι συνυφασμένο με τη διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού μας πλούτου καθώς και την αξιοποίηση του ήπιου, ποιοτικού τουρισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Όμιλος μας έχει στηρίξει - με διάλογο και συγκεκριμένες προτάσεις - την φετινή προσπάθεια του Δήμου για τη διαμόρφωση και προώθηση ενός Κανονισμού Διαχείρισης – Λειτουργίας Αιγιαλού & Παραλίας του νησιού, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλοντας τη συμμόρφωση των επιχειρηματιών με στόχο τη διασφάλιση του κοινόχρηστου χαρακτήρα τους και την προστασία του περιβάλλοντος από κάθε μορφής παρέμβαση ή ρύπανση.

Περισσότερα...
 

Έκθεση επίσκεψης ερευνητικής επιστημονικής ομάδας στη Λήμνο με σκοπό την ενημέρωση για τη Μυξωμάτωση των αγριοκούνελων

Αθήνα, 13/12/2011
Προς αξιότιμη πρόεδρο και μέλη ΔΣ  
του Όμιλου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής  
Κληρονομιάς της Νήσου Λήμνου, “ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ”  
 
Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,
   Με χαρά μας αποδεχτήκαμε την ευγενική πρόσκλησή σας (της 05-12-2011) για να συναντήσουμε τη Δημοτική και Περιφερειακή Αρχή της Νήσου Λήμνου και να ενημερώσουμε το κοινό σε δημόσια συγκέντρωση για την μυξωμάτωση των αγριοκούνελων, που επιβεβαιώθηκε εργαστηριακά στο Εργαστήριο Ανατομίας-Φυσιoλογίας Αγρ. Ζώων, ΤΕΖΠΥ, ΓΠΑ τον Οκτώβριο 2011 μετά από ανάθεση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Άτομα του Ομίλου σας και κτηνίατροι - μέλη της επιστημονικής μας ομάδας (εμού της ιδίας και της Δρ. Ειρήνης Φραγκιαδάκη) πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Λήμνο από Παρασκευή 9 μέχρι Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 2011. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Επικ. Καθηγητής, του Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής, του ΤΕΖΠΥ του ΓΠΑ, Δρ. Ιωάννης Χατζηγεωργίου, ο οποίος είχε κληθεί να μελετήσει θέματα αποκατάστασης των βοσκοτόπων της περιοχής.  
  Πάντα με την συνοδεία σας, γίναμε κοινωνοί του έντονου προβλήματος συνεχούς εγκατάλειψης της γης και της συνακόλουθης υποβάθμισης και καταστροφής του γενικότερου περιβάλλοντος της Νήσου Λήμνου, που συνδέεται με την υπέρμετρη αύξηση του πληθυσμού των αγριοκούνελων. Κάναμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τους αξιότιμους κ. Σάββα Βαρελτζή Εντεταλμένο Περιφερειακό Σύμβουλο Λήμνου, το Δήμαρχο κ. Αντώνιο Χατζηδιαμαντή, τον Αντιδήμαρχο κ. Δημήτριο Μπουλιώτη, τον Κτηνίατρο του νησιού κ. Ιωάννη Τενέδιο, τον πρόεδρο κ. Ευάγγελο Δανιήλ, τον αντιπρόεδρο κ. Δημήτριο Σφενδύλη του κυνηγετικού συλλόγου Λήμνου και άλλους.  
   Το πρωί της 10ης Δεκεμβρίου με την συνοδεία δύο θηροφυλάκων έγιναν δύο συνεργεία και καλύψαμε με τα αυτοκίνητά τους μεγάλες περιοχές του νησιού  διενεργώντας συνεντεύξεις με κτηνοτρόφους, κυνηγούς και γεωργούς των περιοχών με την περιβαλλοντική υποβάθμιση. Στις 19:00 της ίδιας μέρας έγινε προγραμματισμένη ομιλία, στο χωριό Κοντοπούλι, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού για την μυξωμάτωση των αγριοκούνελων. Στην συνάντηση, εκτός από τους τοπικούς άρχοντες, παρευρέθηκαν περίπου 150 άτομα από διάφορες περιοχές της Λήμνου. Στους παρευρισκόμενους διανεμήθηκε το συνημμένο έγχρωμο ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο σχετικό με τη μυξωμάτωση, που είχε συνταχθεί από την επιστημονική ομάδα του εργαστηρίου μας.  
 Μετά το πέρας των ομιλιών των κκ Τενέδιου, Ξυλούρη και Φραγκιαδάκη, έλαβε μέρος δίωρη συζήτηση με ερωτοαποκρίσεις προς τους ειδικούς και διευκρινήσεις σχετικά με τη μυξωμάτωση και το ρόλο της στην επιβίωση του πληθυσμού των  αγριοκούνελων.  
Τα κυριότερα συμπεράσματα σχετικά με τη μυξωμάτωση ήταν τα παρακάτω:

Περισσότερα...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Main Menu

Επικοινωνία

"ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ "

Τ.Θ. 103   Τ.Κ.81400   Μύρινα ΛΗΜΝΟΥ

email : info@anemoessa.net

Ο ΚΑΙΡΟΣ